LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH TUẦN 06

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỦY 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:06

        (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

12/10

Sáng

CĐ dạy học

Dạy  tuần  6

LVBT

Học

 

Chiều

CĐ dạy học

Dạy  tuần  6

LVBT

Học

 

Thứ 3

13/10

Sáng

CĐ dạy học

Dạy  tuần  6

LVBT

Học

 

Chiều

CĐ dạy học

Dạy  tuần 6

LVBT

Học

 

Thứ 4

14/10

Sáng

CĐ dạy học

Dạy  tuần 6

LVBT

Học

 

Chiều

CĐ dạy học

Dạy  tuần 6

LVBT

Học

 

Thứ 5

15/10

Sáng

CĐ dạy học

Dạy  tuần  6

LVBT

Học

 

Chiều

Chỉ đạo Hội nghị viên chức

Tham gia hội nghị

Tham gia hội nghị

Nghỉ

Thứ 6

16/10

Sáng

CĐ dạy học

Dạy  tuần  6

LVBT

Học

 

Chiều

CĐ dạy học

Dạy  tuần 6

LVBT

Học

Thứ 7

Sáng

ChiềuTin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 388793 lần

Đang online: 2 người

Quảng cáo