LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH TUẦN

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỦY 

         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

        (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

24/02

Sáng

Chỉ đạo Vệ sinh Phòng chống dịch bệnh – Làm KĐCL

VS - KĐCL

VS - KĐCL

Nghỉ

 

Chiều

Chỉ đạo Vệ sinh Phòng chống dịch bệnh – Làm KĐCL

VS - KĐCL

VS - KĐCL

Nghỉ

 

Thứ 3

25/02

Sáng

Chỉ đạo VS - Đ/c Hà hiến máu nhân đạo

VS - Đ/c Lê Hà; Đ/c Chi; Đ/c Duyên; Đ/c Thương hiến máu nhân đạo.

VS - KĐCL

Nghỉ

 

Chiều

Chỉ đạo Vệ sinh – Đ/c Nguyên; Đ/c Hà họp tại xã

VS - KĐCL

VS - KĐCL

Nghỉ

 

Thứ 4

26/02

Sáng

Chỉ đạo Vệ sinh Phòng chống dịch bệnh – Làm KĐCL

VS - KĐCL

VS - KĐCL

Nghỉ

 

Chiều

Chỉ đạo Vệ sinh Phòng chống dịch bệnh – Làm KĐCL

VS - KĐCL

VS - KĐCL

Nghỉ

 

Thứ 5

27/02

Sáng

Chỉ đạo Vệ sinh Phòng chống dịch bệnh – Làm KĐCL

VS - KĐCL

VS - KĐCL

Nghỉ

 

Chiều

Chỉ đạo Vệ sinh Phòng chống dịch bệnh – Làm KĐCL

VS - KĐCL

VS - KĐCL

Nghỉ

Thứ 6

28/02

Sáng

Chỉ đạo Vệ sinh – Họp CB

Họp chi bộ

Họp CB

Nghỉ

 

Chiều

Chỉ đạo Vệ sinh – Họp HĐ

Họp HĐ

Họp HĐ

Nghỉ

 

Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 332314 lần

Đang online: 9 người

Quảng cáo