LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH TUẦN 24

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỦY 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:24

        (Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

01/03

Sáng

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

 

Chiều

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

 

Thứ 3

02/03

Sáng

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

 

Chiều

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

 

Thứ 4

03/03

Sáng

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

 

Chiều

CĐ Họp CB-HĐ Họp CB-HĐ  Họp CB-HĐ  Nghỉ

 

Thứ 5

04/03

Sáng

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

 

Chiều

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

Thứ 6

05/03

Sáng

 CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

 

Chiều

CĐ dạy học

Dạy  tuần  24

LVBT

Học

Thứ 7

Sáng

Chiều 


Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 451344 lần

Đang online: 12 người

Quảng cáo