Tổ 1,2

THÀNH VIÊN TỔ 1,2

Tổ chuyên môn 1,2

 

TỔ TRƯỞNG

Hoàng Thị Bích Hà

Địa chỉ:

 Lê Hóa – Tuyên Hóa – Quảng Bình

Điện thoại:

 0836650165

Email:

 hatanthuy42@gmail.com

 

 

TỔ PHÓ

Lê Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ:

TT Đồng Lê  – Tuyên Hóa – Quảng Bình

Điện thoại:

 0912137175

Email:

 lenguyet175@gmail.com

 

 

GV

Mai Thị Mỹ Châu

Địa chỉ:

Sơn Hóa -  Tuyên Hóa - Quảng Bình

Điện thoại:

 0914938848

Email:

 mychau1174@gmail.com

 

 

GV

Lương Thị Hiển Vinh

Địa chỉ:

TT Đồng Lê – Tuyên Hóa – Quảng Bình

Điện thoại:

 0948946345

Email:

 luongvinhtt2020@gmail.com

 

 

GV

Nguyễn Thị Tình Thương

Địa chỉ:

TT Đồng Lê  – Tuyên Hóa – Quảng Bình

Điện thoại:

 0916667232

Email:

 thuongthcsmh@gmail.com

 

 

GV

Nguyễn Thị Hồng Duyên

Địa chỉ:

TT Đồng Lê  – Tuyên Hóa – Quảng Bình

Điện thoại:

 0844126777

Email:

 hongduyen8074@gmail.com

 

 

GV

Nguyễn Ngọc Thành

Địa chỉ:

TT Đồng Lê – Tuyên Hóa – Quảng Bình

Điện thoại:

 0947501475

Email:

 ngocthanhkimhoa123@gmail.com

 

Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 451339 lần

Đang online: 7 người

Quảng cáo