Tin tức chung

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1

7/4/2019 7:48:14 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH TÂN THỦY                               Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

 


DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 (LẦN 1)

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Nơi ở (thôn)

Con ông/ bà

Đã qua lớp MG 5T

Ghi chú

1.       

 Bùi Trần Lan Anh

23/ 3 /2013

x

Kim Trung

 Bùi Thanh Lượng

x

 

2.       

Cao Thế Anh

17/02/2013

 

Kim Trung

 Cao Ngọc Thanh

x

 

3.       

 Nguyễn Thị Quỳnh Anh

25/01/2013

x

Kim Trung

 Nguyễn Văn Việt

x

 

4.       

 Nguyễn Gia Bảo

11/02/2013

 

Kim Thủy

 Nguyễn Huy Hoàng

x

 

5.       

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

13/ 3 /2013

x

Kim Trung

 Nguyễn Thị Thủy

x

 

6.       

 Vũ Thị Bảo Châu

20/11/2013

x

KimTrung

 Vũ Tú Nam

x

 

7.       

 Nguyễn Phúc Cường

12/12/2013

 

Kim Ninh

 Nguyễn Văn Duy

x

 

8.       

 Mai Nguyễn Khánh Duy

11/ 7 /2013

 

Kim Ninh

 Mai Văn Hiếu

x

 

9.       

Nguyễn Đức Đam

19/ 8/ 2013

 

Kim Trung

 Nguyễn Văn Hiền

x

 

10.   

 Phan Thanh Hải

02/01/2013

 

Kim Tân

 Phan Anh Tuấn

x

 

11.   

 Trần Thị Bích Hằng

16/10/2013

x

Kim Ninh

 Trần Xuân Sức

x

 

12.   

 Trần Thị Thúy  Hằng

15/ 5/2013

x

KimTrung

 Trần Xuân Hải

x

 

13.   

 Phạm Thị Ngọc Hân

29/ 9/2013

x

Kim Tân

 Phạm Đình Phiếm

x

 

14.   

 Phạm Đức Hiếu

27/ 7 /2013

 

Kim Ninh

 Phạm Minh Tưởng

x

 

15.   

 Phạm Phi Hùng

20/ 4 /2013

 

Kim Tân

 Phạm Thị Giang

x

 

16.   

 Nguyễn Sỹ Hùng

02/11/2013

 

Kim Ninh

 Nguyễn Văn Lành

x

 

17.   

Nguyễn Tuấn Hưng

03/ 8 /2013

 

Kim Ninh

 Nguyễn Văn Sanh

x

 

18.   

 Bùi Duy Khang

10/ 4 /2013

 

KimTrung

 Bùi Quang Đạo

x

 

19.   

Nguyễn Nhật Khang

26/ 9 /2013

 

Kim Ninh

 Nguyễn Văn Tiến

x

 

20.   

 Nguyễn Hoàng An Khang

05/02/2013

 

KimTrung

 Nguyễn Văn Bình

x

 

21.   

 Hồ Duy Khánh

13/11/2013

 

Kim Ninh

 Hồ Duy Phương

x

 

22.   

 Vũ Bảo Khánh

30/ 6 /2013

 

Kim Thủy

 Vũ Thanh Hoàng

x

 

23.   

 Nguyễn Đăng Khôi

06/ 8 /2013

 

Kim Ninh

 Nguyễn Sỹ Phương

x

 

24.   

 Phạm Trần Đăng Khôi

05/02/2013

 

Kim Tân

 Phạm Văn Thanh

x

 

25.   

 Võ Đăng Khôi

05/ 4 /2013

 

Kim Tân

 Võ Văn Kiên

x

 

26.   

 Đinh Thị Mai Lan

19/11/2013

x

Kim Trung

 Đinh Văn Viến

x

 

27.   

 Hoàng Thị Ngọc Lan

10/ 9 /2013

x

Kim Ninh

 Hoàng Văn Thắng

x

 

28.   

 Phan Đăng Ngọc Lan

03/10/2013

x

Kim Trung

 Phan Văn Hiền

x

 

29.   

 Nguyễn Hoàng Đức Long

14/01/2013

 

Kim Thủy

 Nguyễn Hùng Phi

x

 

30.   

 Hoàng Nguyễn Trúc Ly

27/ 3 /2013

x

Kim Trung

 Hoàng Văn Minh

x

 

31.   

 Trương Hoàng Khánh Ly

10/ 5 /2013

x

Kim Tân

 Trương Chí Công

x

 

32.   

 Lê Phan Khánh Ngọc

13/ 8 /2013

x

Kim Tân

 Lê Vũ Hùng

x

 

33.   

 Hoàng Nguyễn Trà Nhi

27/ 3 /2013

x

Kim Trung

 Hoàng Văn Minh

x

 

34.   

 Phùng Quỳnh Như

25/ 7 /2013

x

Kim Thủy

 Phùng Thanh Hưng

x

 

35.   

 Nguyễn Thành Phát

07/ 5 /2013

 

Kim Ninh

 Nguyễn Ngọc Phước

x

 

36.   

 Trần Nhật Phong

29/ 8 /2013

 

Kim Ninh

 Trần Văn Sơn

x

 

37.   

 Nguyễn Minh Quân

02/01/2013

 

Kim Ninh

 Nguyễn Xuân Tâm

x

 

38.   

 Đoàn Trần Bảo Quyên

10/ 7 /2013

x

Kim Tân

 Đoàn Thế Anh

x

 

39.   

 Nguyễn Bảo Sang

13/10/2013

 

Kim Trung

 Nguyễn Văn Lực

x

 

40.   

 Nguyễn Thị Tình

27/10/2013

x

Kim Thủy

 Nguyễn Thị Lan

x

 

41.   

 Nguyễn Trọng Tuấn

12/02/2013

 

Kim Trung

 Nguyễn Văn Toàn

x

 

42.   

 Mai Thị Anh Thư

20/ 7 /2013

x

Kim Ninh

 Mai Xuân Biên

x

 

43.   

Trần Trương Huyền Trang

09/01/2013

x

Kim Tân

 Trần Văn Lợi

x

 

44.   

 Trương Thị Tú Trinh

06/ 4 /2013

x

Kim Ninh

 Trương Văn Mãi

x

 

45.   

 Nguyễn Phương Uyên

12/ 7 /2013

x

Kim Ninh

 Nguyễn Văn Nhân

x

 

46.   

 Nguyễn Tuấn Vũ

08/ 7 /2013

 

Kim Thủy

 Nguyễn Văn Thọ

x

 

47.   

 Lê Thảo Vy

13/12/2013

x

Kim Trung

 Lê Văn Đông

x

 

48.   

 Lương Trà Vy

18/11/2013

x

Kim Tân

 Lương Duy Thống

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Danh sách có: 48 học sinh.

        + Trong đó: 6 tuổi: 48 HS; 7 tuổi:   Không

                                  Nữ: 23 HS;  Khuyết tật: Không;  Dân tộc:  Không

        + Tổng số trẻ 6 tuổi thuộc địa bàn tuyển sinh:……….(trong đó: số chưa đăng ký đi học:……em, trẻ KT chưa thể đi học:……em).

   

                                                       Kim Hóa, ngày 17 tháng 6 năm 2019

            Thư ký                                       Chủ tịch HĐ tuyển sinh                                                                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

 

   Lương Nữ Hải Yến                                   Nguyễn Thị Nguyên

 

 

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT

                            Cán bộ soát duyệt                                    Phó trưởng phòng GD&ĐT

1.      Nguyễn Văn Dũng                           

 

 

2.      Nguyễn Trọng Diện                           Mai Xuân Minh


HT: Nguyễn Thị Nguyên

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 3000
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 385568 lần

Đang online: 4 người

Quảng cáo