LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH TUẦN 18

1/7/2021 7:57:36 PM

04/01/2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỦY 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:18

        (Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

04/01

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ 3

05/01

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

     Học

 

Thứ 4

06/01

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo LĐ

Dạy  tuần  18

Lao động

Lao động

 

Thứ 5

07/01

Sáng

 Chỉ đạo dạy học, KT kỳ 1

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường  

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy học, KT kỳ 1

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

Học

Thứ 6

08/01

Sáng

Chỉ đạo dạy học, KT kỳ 1

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

Chỉ đạo dạy học, KT kỳ 1

Dạy  tuần  18

Làm việc bình thường

HĐ 22/12

Thứ 7

Sáng

Chiều 

 

HT: Nguyễn Thị Nguyên

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4384

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 17 1/7/2021 7:52:38 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 16 1/7/2021 7:49:10 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 15 12/27/2020 10:03:58 AM
  KẾ HOẠCH TUẦN 14 12/27/2020 9:59:17 AM
  KẾ HOẠCH TUẦN 13 12/2/2020 8:41:31 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 12 12/2/2020 8:36:00 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 11 12/2/2020 8:31:24 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 10 12/2/2020 8:26:11 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 9 12/2/2020 8:17:45 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 8 12/2/2020 8:11:52 PM
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 400142 lần

Đang online: 11 người

Quảng cáo