LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH TUẦN 12

12/2/2020 8:36:00 PM

23/11/2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỦY 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:12

        (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 25/11/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/

Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ 2

23/11

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  12

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  12

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ 3

24/11

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  12

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo dạy học

SHCM cụm tại Số 1  Đồng Lê

Dạy  tuần  12

Đ/c Hà, đ/c Châu SHCM cụm tại Số 1  Đồng Lê

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ 4

25/11

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  12

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo dạy học

SHCM cụm tại Lê Hóa

Dạy  tuần  12

Đ/c Hà, đ/c Châu SHCM cụm tại Lê Hóa

Làm việc bình thường

Học

 

Thứ 5

26/11

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  12

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo dạy học

Dạy  tuần  12

Làm việc bình thường

Học

Thứ 6

27/11

Sáng

 Chỉ đạo dạy học

Đ/c Nguyên dự HN ở huyện

Dạy  tuần  12

Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

Học tập NQ tại xã

Học tập NQ tại xã

Học tập NQ tại xã

Nghỉ

Thứ 7

Sáng

Chiều

HT: Nguyễn Thị Nguyên

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên
Nội dung hỏi
  Mã xác nhận: 4102

Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TUẦN 11 12/2/2020 8:31:24 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 10 12/2/2020 8:26:11 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 9 12/2/2020 8:17:45 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 8 12/2/2020 8:11:52 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 7 12/2/2020 8:06:58 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 06 10/13/2020 6:27:23 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 05 10/13/2020 6:19:07 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 04 10/13/2020 6:12:51 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 03 10/13/2020 6:06:34 PM
  KẾ HOẠCH TUẦN 02 9/18/2020 8:59:32 AM
Tin mới nhất
Thông báo phòng GD
Video hoạt động
p8@V#sc8
Thông báo
Gương mặt tiêu biểu
Liên kết website
Thông tin truy cập

Lượt truy cập:: 451371 lần

Đang online: 15 người

Quảng cáo